Konsultacje

Najczęściej wizyty w miejscu zamieszkania właściciela oraz psa. Oferuję porady w zakresie eliminacji niepożądanych zachowań, np.: niszczenie przedmiotów, brak adaptacji do nowego otoczenia, ucieczki podczas spacerów, lęk separacyjny, agresja wobec psów i/lub ludzi, fobie itp.
Koszt : pierwsze spotkanie 200 zł bez ograniczeń czasowych (każde kolejne spotkanie 80 zł/godz.) + ew. koszt dojazdu